The Wolves

Un equip de brokers, acompanyats per la mésavançada tecnología aterra al centre de la ciutat per a dur a terme una apertura de jornada de la bolsa de valors. Un espectacle de xanques i música en directe.

Assessorament artístic: Sergi Estebanell
Actors: Jordi Collado, Xavi Castelló, Alba Blanco, Santi Martínez, Sergio Heredia
Músic i composició musical: Manu Chabrera
Coreografia: Carmen Esquivel
Estructura mòbil: De Ferro
Vestuari i escenografia: Sara Recatalà, Cesar Marín, Beatriz Ibáñez, Dramaturgia: Antoni Castelló, Anna Dobon, Sergio Heredia
Fotografia i audiovisual de pantalles: Xavier Llop
Video: Juan Vicent, Juanjo Clausell
Disseny Gràfic: insenstudio.com pasku.com
Producció: LA FAM Cia de Teatre
Distribució: Nacho Vilar www.nachovilar.com