+75

És la societat massa frenètica per a la nostra gent gran?

Idea: Ferran Orobitg
Direcció artística: Sergi Estebanell
Actors: Cristina Aguirre, Claudio Levati, Miguel Chimeno, Judith Ortiz, Ivan Alcoba, Alina
Stockinger, Txus Martínez, Ferran Orobitg, Gari Shochat, Nuria Pellisa.